tiistai 6. marraskuuta 2007

Erityisoppijasta huippuosaajaksi

Globaaliin markkinatalouteen liittyy kilpailu huippuosaajista. Ammattitaidosta ja käytännön osaajista on tullut kilpailuvaltti. Opiskelijat, jotka peruskoulussa menestyivät käytännön aineissa paremmin kuin teoriassa ovat nyt kysyttyä työvoimaa. Entiset peruskoulun erityisoppijat ovatkin huomanneet, että käytännön osaajista on pulaa. Nokiakin on ilmoittanut siirtävänsä tuotantoaan Kiinaan käytännön osaajien puutteessa.

Kilpailuvalttinamme oleva ammattiosaamisen hiljainen tieto on vaarassa kadota maastamme työpaikkojen mukana. Ilman ammatillista koulutusta ei tarvittavaa ammattitaitoa kuitenkaan synny. Koulutuksen haasteena onkin ammattiosaamisen siirtäminen uudelle ikäluokalle ja maamme kilpailukyvyn säilyminen. Työssäoppimisella ja ammattiosaamisen näytöillä varmistetaan ammattitaidon siirtyminen. Erityisoppijoiden inkluusio varmistaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet hankkia 2000-luvun huippuosaajan ammattitaito.

Ammattiosaamisen näytöt kehitettiin 1999 alkaneissa pilotti projekteissa. Kokemukset ovat olleet erittäin lupaavia. Uudistus on tuonut kaksi suurta haastetta: kuinka varmistetaan erilaisten oppijain riittävä tuki ja kaikkien opiskelijain tasapuolinen arviointi. Miten arvioidaan ilman stigmaa. Kuinka rakennetaan yhtenäiset arviointi standardit, jotka sopivat yhtälailla koko ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Kuinka rakennetaan arviointiasteikko, jonka kaikki osapuolet hallitsevat.

Arvioinnin kohteena ei saisi olla opiskelija, vaan työ jota hän tekee. Sen pitäisi merkitä tasa-arvoa kaikille riippumatta opiskelijan vajavaisuuksista. Ammattiosaamisen vaatimukset tulee työelämästä. Tämä merkitsee, että myös arviointikriteerit pitää ottaa työelämästä. Työelämän näytöt antavat kaikille tasapuolisen mahdollisuuden näyttää oman ammattitaitonsa osaamisen. Samalla ne merkitsevät koulutuksen laadun varmistusta. Aika näyttää, varmistaako ammattiosaamisen näytöt ja erityisoppijoiden inkluusio Suomelle paalupaikan kilpailussa globaaleista huippuosaajista.

Aika Näyttää!

The Time Will Prove! – Evaluation of Vocational Skills in Inclusion and Demonstrations

There is a competition of top professionals in the global market economy. Skill and practical knowledge is now an asset. Students who were at school better in practical skills than in academic subjects are in demand on labour market. Former special learners from primary school have found that there is a shortage of highly skilled workers. Nokia has made a recent notice of transferring its production to China in lack of specialist labour force in Finland. The secret of Finnish is success in new technology has been highly skilled professional labour.

The tactic knowledge of our professionals is now in danger to disappear with the workplaces. Increasing demand of skilled labour cannot be filled without vocational training. The challenges of vocational training are the transfer of professional skills to the new generation and preserve competitiveness of our country. In the work training and skills demonstrations are answers to transfer of the skills. The inclusion of special learners gives everybody equal opportunity to gain top skills needed in 21st century.

Vocational skills demonstrations were developed in pilot programmes organized by National Board of Education in Finland. The experiences proved the success. The new reform had two great challenges: how to give needed support for special learners and how to guarantee equal and just assessment for all students. How to avoid stigma. How to create of universal assessment standards for the needs of vocational training.

The subject of estimating professional skills should not be the student but the quality work he or she is performing. It should mean equality for all students without any stigma. The demands of vocational skills are placed by workplaces. This means, that the criteria’s of vocational skills demonstrations are referred in working standards. This means also a quality reference for vocational training. The time will prove whether vocational skills demonstrations and inclusion of special learners will give Finland a first row in competition for global top professionals.